h1

Bipper og barns frihet

29. september 2010

I BA 29. september stod det om lanseringen av Bipper. Bipper er altså et lite simkort som legges under det vanlige simkortet i en mobiltelefon. Det er en mobil-løsning for foreldre til barn mellom 6 og 14 år. Bipper er utviklet av bergenseren og trebarnsmoren Silje Vallestad. Bipper er delt inn i tre tjenester: Bipper Grenser, Bipper Trygghet og Bipper Lokalisering.

Holly har blant annet observert reklame om produktet på bussen, jeg har sett reklame på f.eks TV2 og i diverse aviser. Det er også opprettet en egen nettside om Bipper hvor man kan lese mer om hva tjenesten går ut på samt å bestille abonementet. Tele2 er aktøren som står bak abonementet.

I dag diskuterte Holly, Inger og jeg Bipper og barns frihet.  Alle tre var enige i om at bruken av tjenesten reduserer barns frihet. For det første har gjerne ikke barn på 6 år behov for mobiltelefon og for det andre så kan det også føre til at barnene blir mer asosiale. Vi synes rett og slett dette er å gå litt langt. Hvorfor skal foreldre vite akkurat hvor barnet befinner seg til enhver tid? Mest sansynlig vil foreldrene bli mer bekymret og redd for barnet/barnene. Som barn har man også rett på privatliv, man er et fritt menneske i henhold til visse regler. Mer om barns rettigheter finnes på VGnett.  Vi var også inne på tanken at bruken av Bipper gjerne gjør at foreldre blir mindre interessert i barnas liv ved at de vet hvor de er og gjerne hvem de er med osv. i steden for å ha en dialog med barnet/barnene.  Man kan altså stille seg spørsmålet om hvor grensene går i forhold til rettigheter og nødvendigheter.

Stine Malene har skrevet en god post om Bipper hvor hun tar opp om det er overvåkning eller trygghet, noe som vi også var inne i vår diskusjon.

Reklame
h1

Strategiplan

29. september 2010

Profilsiden jeg har valgt å lage er en blogg, nærmere bestemt en blanding mellom faktablogg og sykdomsblogg via wordpress.com. Bloggen handler om fordøyelsessykdommer og er opprettet i samarbeid med Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, LMF. Bloggen har selvsagt fått navnet Fordøyelsessykdommer. Etter ønske fra LMF omhandler bloggen de fire største sykdommene; halsbrann (refluks), irritabel tarm, morbus crohns (crohns sykdom) og ulcerøs kolitt. Jeg ville egentlig kun konsentrere meg om ulcerøs kolitt i og med at det er den sykdommen jeg kjenner best til. I boken Blogging skrevet av Jill Walker Rettberg, står det at en blogg skrives som oftest i førsteperson entall, altså i «jeg-form». I og med at jeg selv har ulcerøs kolitt er det denne sykdommen jeg kan skrive mine erfaringer om i bloggen. Jeg ser at det kan bli en utfordring med å få til en slik blogg der jeg fokuserer på de fire sykdommene fordi jeg da er avhengig av innspill fra andre som har erfaring med disse sykdommene for å få bloggen til å fungere. Dette er jo noe som må prøves ut. Enten lykkes eller mislykkes man. Under har jeg satt opp noen ”kjøreregler” for bloggen:

1) Presentere fakta om halsbrann, irritabel tarm, morbus crohns og ulcerøs kolitt.

2) Et mål er å oppnå større åpenhet omkring slike sykdommer fordi det oppfattes som ganske pinlig å ha en slik sykdom.

3) Et annet mål er at andre som ikke har så god kjennskap og kunnskap til slike sykdommer kan få et innblikk i hvordan det er å ha en fordøyelsessykdom. Dette målet er kanskje best rettet mot dem som har en/noen i familien eller har venner som er syk.

4) Målgruppen er i hovedsak unge som sliter med denne typen sykdommer. For mange er det lettere å søke etter informasjon på internett enn for eksempel ved å lese i brosjyrer. Muligens er det flest unge som bruker sosiale medier og dermed kan en blogg være den beste formen for å kommunisere denne typen informasjon.

5) Det var også snakk om at det var mulig å ligge inn en link til bloggen fra hjemmesiden til LMF. Dette hadde gjort det lettere å få ”de mest relevante personene” til å lese bloggen og ikke minst legge igjen kommentarer eller sende e-post til meg om for eksempel deres sykdomshistorie eller annet som kan være interessant slik at jeg kan publisere det. En annen mulighet, som kanskje er den beste, er at jeg kan gi administrasjonsrettigheter til noen som har sykdommene slik at de kan blogge om sykdommen sin. Det som hadde vært ideelt hadde vært om det hadde vært tre andre som kunne utfylle de andre sykdommene, slik at det var noen som har erfaring med hver av sykdommene. Ellers er det en fare for at ulcerøs kolitt blir ”prioritert” i og med at jeg ikke kan skrive om erfaringer med sykdommer som jeg ikke har.

6) Jeg vil også legge inn lenker til andre som blogger om fordøyelsessykdommer samt andre lenker som kan være av interesse for brukerne.

7) Potensielt problem: å få folk til å åpne seg ved å skrive sin sykdomshistorie eller lignende som kommentarer i bloggen eller ved å sende e-post til meg som nevnt over. Hvis ingen gjør det, vil bloggen til slutt kun fungere som en faktaside og da er hensikten med en blogg vekke. Et startpunkt er at jeg kommer med min sykdomshistorie. Forhåpentligvis er det flere som ønsker å fortelle litt om deres erfaringer med de forskjellige sykdommene da.

8)  Et annet problem kan være at noen ønsker å bruke bloggen for å spre feilinformasjon om sykdommene. Dette kan muligens unngås ved at jeg kvalitetssikrer informasjonen med LMF før informasjonen legges ut.  

Grunnen til at jeg har valgt temaet fordøyelsessykdommer er fordi jeg, som tidligere nevnt, selv har ulcerøs kolitt. Når jeg fikk denne sykdommen, var det ikke lett å finne informasjon. Jeg ble rådet til å melde meg inn i LMF – men visste ikke hva LMF var eller hvorfor det skulle være relevant for meg.

Etter mine undersøkelser om hvordan fordøyelsessykdommer er representert i sosiale medier kom jeg fram til at en blogg måtte være det beste mediet. Jeg var også inne på om jeg skulle lage en ”Like” side på Facebook, men etter tilbakemeldingene som jeg fikk på posten hvor jeg diskuterte om jeg skulle lage en blogg eller en ”Like” side, bestemte jeg meg for en blogg. Jill Walker Rettberg kommenterte at det kanskje var litt rart og «like» en sykdom. Dette er jeg i grunnen helt enig i. Som jeg skrev i posten fordøyelsessykdommer representert i sosiale medier har LMF Nordland både en lukket profil samt en åpen gruppe på Facebook. LMF Hordaland, som jeg tilhører, seder kun ut noe informasjon i papirform et par ganger i året. Som medlem med, den gang da en ny sykdom, gav/gir ikke dette meg oppdatert informasjon når jeg trenger det. Jeg synes at LMF må gjøre seg mer synlig i sosiale medier og med denne bloggen håper jeg at jeg kan bidra med dette til en viss grad.

h1

Hva er egentlig LMF og hva gjør de?

29. september 2010

I forbindelse med prosjektoppgaven min har jeg skrevet en del om Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, LMF. Jeg kom på at jeg ikke har skrevet noe om denne foreningen. Dermed tenkte jeg at jeg skulle kort skrive litt om LMF.

«Organisasjonen arbeider for å:

  • gi informasjon om fordøyelsessykdommenes årsak, virkning, forebyggelse og behandling
  • informere om medlemmenes rettigheter
  • støtte opp om forskning og behandling av sykdommene
  • fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene
  • fremme kontakt mellom medlemmene og delta i internasjonalt samarbeide» (Om oss

LMF ble stiftet i 1987 og er medlem av Funksjonshemmeds Fellesorganisasjon, FFO.  For å bli medlem i LMF må man melde seg inn her via hjemmesiden. Som oftest blir man tipset gjennom legen om LMF når man får påvist sykdommen. For et år koster det 250 kr å være medlem. Når man er medlem får man 4 ganger i året bladet «Førdøyelsen».

LMF er delt opp i 18 lokalforeninger som igjen er del inn i fem helseregioner. På landsbasis er det over 3000 medlemmer.

Bilder og sitat er hentet fra LMFs hjemmeside.

h1

«Bruk hue»

26. september 2010

I forrige innlegg skrev jeg om digital mobbing og antimobbekampanjen «Bruk hue». I dagens BT stod det en liten notis om at Voss ungdomsskole sa nei til å delta på det landsomfattende tiltaket mot digital mobbing. Dale fikk ikke tilbudet fordi det er bare de største ungdomsskolene i landet som får tilbud om å delta.Men da Voss sa nei, sa Dale gledelig  ja. I avisen Hordaland står det mer utfyllende. Det står blant annet at: «Det er Røde Kors, Medietilsynet, BarneVakten og Telenor som har sett saman dette for å vera ein aktiv bidragsytar mot den digitale mobbinga.»  

h1

Digital mobbing

24. september 2010

I morges da jeg leste Bergens Tidende, BT, kom jeg over en kronikk skrevet av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, Mobbing i digitale minefelt. Kronikken tar utgangspunkt i en historie fra i vår om en gutt fra Løvås skole. Han ble utsatt for grov fysisk vold og mobbing av medelever som filmet hele hendelsen. Deretter ble videoen lagt ut på internett hvor mobbingen fortsetter. Det ble opprettet en gruppe på Facebook hvor man kunne støtte mobbeofferet. I BT står det at gruppen har nesten 32 700 medlemmer. Det viser at når slike hendelser opptrer reagerer vi og ønsker å gjøre noe med det. Men det er for gale at det skal gå så langt FØR vi reagerer.

Vel, sosiale medier blir brukt av veldig mange på forskjellige måter.  De fleste bruker sosiale medier på en positiv måte som ved å holde kontakt med familie og venner, promotere, osv. Men så har man dem som bruker sosiale medier til negative ting som mobbing. Det at de ikke trenger å snakke face-to-face gjør det hele enklere å mobbe noen. Det mange ikke er klar over er at man kan bli straffet for slik mobbing, trusler osv. Her kan man henvise til blant annet chatlogger og bilder.

Det er mange som ikke tenker over at innhold man legger ut på for eksempel Facebook kan være vanskelig å få slettet. Slettmeg.no er en tjeneste, levert av Datatilsynet, som kan hjelpe deg hvis du har blitt krenket eller lignende på nett. Her finnes det lover og rettigheter hvor man blant annet kan få et nærmere innblikk i hvordan man skal forholde seg til personvern, ytringsfrihet og om bruk av bilder på nett. Det er mulig å ringe dem, sende e-post eller chatte med dem. Du bestemmer er en kampanje rettet mot barn fra 9-17 år. Dette er et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen. «Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon.» (Kilde: http://www.dubestemmer.no/no/Om_kampanjen/).

I kronikken av Lysbakken står det at 70 % av Norges barn og unge sier de har vært utsatt for digital mobbing eller kjenner én eller flere som har vært det. Det er ganske mye spør du meg!

Kronikken av Audun Lysbakken ble skrevet i forbindelse med «Bruk hue» som er en antimobbekampanje. I dag skal Lysbakken være til stede på Gimle skole i forbindelse med kampanjen.

h1

ELMCIP i Bergen

20. september 2010

I dag og i morgen er det seminar i Bergen om Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice, ELMCIP. ELMCIP er et forsknings samarbeid etablert av the Humanities in the European Research Area, HERA, JRP for kreativitet og nyskapning. I korte trekk dreier det seg om elektronisk litteratur. I dag har det vært mange spennende foredrag. Det hele begynte med at Scott Rettberg, foreleser i elektronisk litteratur ved UiB, ønsket alle velkommen på Landmark kafé. Deretter ble vi presentert for elektronisk litteratur i Frankrike ved Serge Bouchardon og Phillippe Bootz. Bouchardon er frøste amanuensis ved University of Technology of Compiegne i Frankrike. Bootz er president i Laboratoire Musique et Informatique de Marseille (MIM).  Etter å ha hørt om elektronisk litteratur i Frankrike, fikk vi et innblikk i hvordan det er i Nederland av Yra van Dijk. Nick Montfort var også en av gjestene. Jeg synes innlegget hans var spesielt interessant. Han har skrevet en av bøkene vi har i elektronisk litteratur, Twisty Little Passages. Jill Walker Rettberg og Scott Rettberg hadde også sine innlegg. Jill snakket om hypertext fiction på 80- og 90 tallet. Scott snakket om ELO og elektronisk litteratur i USA på 2000 tallet. Det siste jeg fikk med meg i dag før jeg gikk var David M. Berry sitt foredrag om Intellectual Property Rights and Commons-based Creativity. Desverre gikk jeg glipp av dokumentaren, Get Lamp av Jason Scott, som ble vist i kveld. I tillegg til å se filmen var det også snakk om å få kontakt med filmskaperen via internett.  Jeg synes det er utrolig bra at det har vært mulig å få til en slik samling med så flinke personer som dette!

Dagen i dag har altså vært veldig innholdsrik og interessant. Jeg tror jeg har fått et litt bedre innblikk i hva elektronisk litteratur er og hvordan det har blitt til. Under er forsiden på brosjyren til ELMCIP. 

 

 

h1

Fordøyelsessykdommer representert i sosiale medier

13. september 2010

Jeg skal lage en blogg hvor temaet blir fordøyelsessykdommer. Mitt ønske er å fokusere på ulcerøs kolitt da jeg har denne sykdommen selv. Jeg har vært i kontakt med LMF, så langt er de veldig positive, men de ønsket at jeg skulle ta med fakta om de fire største fordøyelsessykdommene, ikke bare konsentrere meg om ulcerøs kolitt. LMF Nordland har både en åpen profil og en lukket gruppe på Facebook.

 

Først foretok jeg et søk i norske blogger på ulcerøs kolitt, ulcerøs kolitt+site:blogg.no, for å se om det fantes noen blogger om sykdommen. En av bloggene jeg fikk opp er skrevet av Marlen Tuft. Hun skriver om uvissheten om hun har laktoseintoleranse, crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Tuft beskriver kort de tre sykdommene. Hun skriver også at hun virkelig håper at det er laktoseintolerant hun er, og ikke at hun har en av de to andre sykdommene. Da virker det som om «livet går under». En annen interessant blogg er skrevet av Christine. Hun har ulcerøs kolitt og artritt. I bloggen hennes får vi som lesere et inntrykk av hvordan hverdagen med sykdommene er. Hun skriver at hun opprettet bloggen slik at venner og familie kan prøve å forstå hvordan hun har det til tider. Tonje er en annen blogger som forteller «hemmeligheter» omkring sykdommen hennes.

Deretter utførte jeg søk på irritabel tarm, halsbrann og morbus crohns (crohns sykdom). Camilla har morbus crohns og blogger om det og andre ting i bloggen hennes. Arielle blogger om irritabel tarm, mens Lill Christine blogger om halsbrann.

Selv om ulcerøs kolitt og morbus crohns utgjør den største andelen av fordøyelsessykdommer, fikk jeg flest treff på søk om halsbrann. Grunnen til det kan være at det er veldig mange som er plaget med halsbrann, ofte de som er gravide. Under følger skjermbilder av søkene mine:

 

 

 

En fellesnevner for dem som har fordøyelsessykdommer er at de gjerne er flaue over sykdommen, noe som er høyst forståelig. Selv har jeg erfart at det er bedre å være åpen om det og si det som det er slik at venner og familie kan prøve å forstå hvordan man har det selv om det aldri er noen andre enn deg selv som vet hvordan man egentlig har det.

Da jeg gjorde et søk på Twitter fant jeg ut at det bare var tvittret på engelsk. Under følger eksempler på tvittringer om ulcerøs kolitt og crohns sykdom.

 

 

Jeg fant også et forum opprettet av LMF:

h1

Titt tei

7. september 2010

Jeg heter Kristine, er 23 år og er fra Bergen. Hverdagen går med til studier ved Universitetet i Bergen hvor jeg studerer digital kultur som jeg startet på nå i høst. Fra før har jeg en bachelorgrad i språk og informasjon med spesialisering i engelsk. Utenom studier jobber jeg på Rema 1000, er med venner, trener og er med på sosiale aktiviteter.

h1

Tankeprosessen er i gang!

7. september 2010

Tiden flyr og jeg fant ut at det var på tide å finne ut hvem jeg kunne tenke meg å lage en profilside som skal være en del av eksamen for. I grunnen var ikke valget så vanskelig, jeg måtte bare sette i gang tankeprosessen. Jeg  bestemte meg for Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer, LMF, av den enkle grunn at jeg selv er medlem i foreningen. Jeg har en fordøyelsessykdom som heter ulcerøs kolitt og har hatt den i ca. 5 år nå.  LMF norge har en hjemmeside samtidig som det også finnes regionale hjemmesider.  Det jeg lurte på om jeg skulle gjøre var å lage en blogg hvor man kan komme med egne erfaringer angående ulcerøs kolitt. Ellers lurte jeg også på om jeg skulle lage en Like side på Facebook hvor jeg kan poste fakta om sykdommen. Det finnes flere fordøyelsessykdommer, men jeg har valgt å konsentrere meg om ulcerøs kolitt fordi jeg vet mest om den.

Bildet er hentet fra: http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/Content/409247/gastro.jpg

Hørtes dette interessant ut? Noen som har noen andre tips? Jeg blir i såfall veldig glad for innspill 🙂

h1

Strategier for Det Akademiske Kvarteret

6. september 2010

Fredag 3. september fikk vi i oppgave å komme opp med fem strategier for å oppnå blest og å få folk til å handle. Vi valgte å ta for oss Det Akademiske Kvarteret, DAK, med bakgrunn i at de har slitt med antall besøkende etter de åpnet igjen. Så det vi ønsker å oppnå gjennom strategiene er altså å øke antall besøkende. DAK har en blogg hvor siste post er fra 1 2010. På Facebook får vi opp to treff,  der de har en side som det går an å like og en side hvor man kan legge de til som venn .På twitter er siste tvittring fra 30. august. Undersøkelsene vi gjorde om organisasjonen i sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube og bloggsøk gjorde at vi kom fram til følgende strategier:

1)  Ha en samlet Facebookprofil, nå har de en Like side og en «personside».

2) Presentere menyer. Dagens middag. (Viser hva de kan tilby). Nå må man lete seg fram på hjemmesiden deres for å finne ut at det er en kafé der.  

3) Retweeting. Det Akademiske Kvarteret er ikke særlig aktive på Twitter. Det samme kan sies om Facebookprofilen.

4) Konkurranse hvor man f.eks kan vinne konsertbilletter, en middag osb.

5) Video(er) på Youtube.  Bruke den gode muligheten for å nå mennesker gjennom filmsnutter.